بارم بندی و میزان تاثیر هریک از کتاب های زیست شناسی در کنکور95

درخواست حذف این مطلب

سیدخلیل حسینی:
(دبیر زیست شناسی و مدرس کنکور زیست شناسی)

در آزمون کنکور سراسری رشته تجربی، درس زیست شناسی به علت دارا بودن ضریب بالا (4) از اهمیت ویژه ای برخوردار است وبه خاطر تأثیر مهمی که این درس در کنکور دارد، دانش آموزان برای نتیجه گیری بهتر باید این درس را با روش های فعال و نوین یادگیری و به صورت کاملا مفهومی یادگرفته و به صورت مستمر و مداوم مطالعه کنند، آشنایی با بارم بندی و میزان تاثیر هریک از پایه های درسی به دانش آموز کمک می کند تا برنامه ریزی مناسب برای مطالعه هریک از کتب، پایه ها وفصول داشته باشند.

بررسی و تحلیل سوالات زیست شناسی کنکور 95 نشان می دهد ازکتاب زیست شناسی و آزمایشگاه1 پایه دوم دبیرستان 13سوال مستقیم و 4سوال ترکیبی طراحی شده است بنابراین مطالب این کتاب در 34 درصد سوالات تاثیر دارد، ازکتاب زیست شناسی و آزمایشگاه2 پایه سوم دبیرستان 13سوال مستقیم و 5 سوال ترکیبی طراحی شده است بنابراین مطالب این کتاب در 36 درصد سوالات تاثیر دارد، ازکتاب زیست شناسی پایه پیش ی 18سوال مستقیم و 2سوال ترکیبی طراحی شده است بنابراین مطالب این کتاب در 40 درصد سوالات تاثیر دارد از مجموع 50 سوال زیست شناسی 8 سوال ترکیبی بوده که 2سوال ترکیبی از فصول سال دوم ، 1سوال ترکیبی از فصول سال چهارم ،4سوال ترکیبی از سال دوم و سوم و 1سوال ترکیبی از سال سوم وچهارم می باشد.

برای دریافت جزییات بیشتری از بارم بتدی کنکور 95 ، تعداد سوال طرح شده از هریک از فصول کتاب های زیست شناسی و آزمایشگاه1 و2 و زیست شناسی پیش ی روی لینک زیر کلیک کنید.

http://wzk.ir/rugo